Trwa ładowanie...
d245g3j
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta ( ...

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta (5/2015)

Share
d245g3j
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-03
Skrócona nazwa emitenta
CHEMOSERVIS-DWORY S.A.
Temat
Nabycie akcji Chemoservis-Dwory S.A. przez osobę zarządzającą Emitenta
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. (?Emitent?), zgodnie z § 3 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi (?) z dnia 15 listopada 2005 r. informuje, iż Prezes Zarządu Spółki ? p. Wojciech Mazur dokonując transakcji zakupu akcji Emitenta przekroczył próg 5 000 Euro obliczonego wg średniego kursu ogłoszonego przez NBP. Średnia cena transakcji jednej akcji: 1,14 zł. Ilość nabytych akcji w w/w okresie: 24 888 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem) sztuk. Transakcje zakupu zostały zawarte na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w trybie sesyjnym zwykłym.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik do projektu raportu 160.pdf Zestawienie transakcji - art. 160 Ustawy o obrocie

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d245g3j

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (33) 480 20 00 | | (33) 444 60 59 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2015-03-03 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d245g3j

Podziel się opinią

Share
d245g3j
d245g3j