Trwa ładowanie...
d3mutz8
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Przekroczenie kryterium łącznej wartości umowy znaczącej Emitenta (25/2013)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Przekroczenie kryterium łącznej wartości umowy znaczącej Emitenta (25/2013)

Share
d3mutz8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 25 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przekroczenie kryterium łącznej wartości umowy znaczącej Emitenta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 30 lipca 2013 roku, łączna wartość umów w okresie ostatnich 12 miesięcy z SYNTHOS Dwory 7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna (dawniej Synthos Dwory Sp. z o.o.) wynosi 10 222 901,13 zł netto + VAT, z których największą wartość stanowi Aneks do Umowy serwisowo-eksploatacyjnej z dnia 2 stycznia 2008 roku zawartej na czas nieokreślony. Niniejszy dokument zawarto w związku z przejęciem przez Emitenta od Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. obsługi eksploatacyjnej urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznej w Wydziale Energetycznym Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. oraz przejściem pracowników w trybie art. 23(1) KP z Synthos Dwory 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. do Spółki i oszacowano, że w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2017 r. Emitent otrzyma za wykonane czynności wynagrodzenie w wysokości 4 043 898,00 zł netto + VAT.
W wynagrodzeniu tym nie uwzględniono kosztów poniesionych przez Emitenta na zakup części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych, usług, wywozu oraz składowania odpadów i wynajmu sprzętu, które powiększone o narzuty zgodnie z warunkami umowy będą rozliczane na podstawie odrębnych faktur VAT. Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych w tego typu umowach. Kryterium znaczącej umowy (aneksu) wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory SA. Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) w powiązaniu § 9 pkt 8) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mutz8

| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (33) 480 20 00 | | (33) 444 60 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-30 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2013-07-30 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3mutz8

Podziel się opinią

Share
d3mutz8
d3mutz8