Trwa ładowanie...
d1bqj5b
espi

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej (43/2012)

CHEMOSERVIS-DWORY S.A. - Ustanowienie hipoteki umownej (43/2012)

Share
d1bqj5b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 43 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki umownej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Chemoservis-Dwory S.A. informuje, że w dniu 6 listopada 2012 roku otrzymał zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Oświęcimiu o ustanowieniu hipoteki umownej, w łącznej wysokości 5 460 tys. PLN, na użytkowaniu wieczystym nieruchomości wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębne nieruchomości położone w Oświęcimiu, objęte księgą wieczystą Nr KR1E/00047981/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Oświęcimiu, na rzecz DZ Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. Hipoteka została ustanowiona na prawie wieczystego użytkowania gruntu wraz z znajdującymi się na niej budynkami: dwóch hal produkcyjnych oraz budynkiem administracyjno-socjalnym. Wartość ewidencyjna aktywów, na których ustanowiono hipotekę umowną, zgodnie z księgami rachunkowymi Emitenta wynosi 1.832.073,34 PLN. Ustanowiona hipoteka umowna stanowi zabezpieczenie następujących umów kredytowych zawartych z DZ Bank Polska Spółka Akcyjna: a) umowa kredytowa zawarta w dniu 6 września 2012 roku przez spółkę zależną od Emitenta ZE ZEN Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 2 mln PLN, na okres do dnia 6 września 2013 roku; hipoteka umowna ustanowiona w dniu 18 września 2012 roku w wysokości 2,6 mln PLN; b) umowa kredytowa zawarta w dniu 25 października 2012 roku przez Chemoservis-Dwory S.A. o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na kwotę 2,2 mln PLN, na okres do dnia 25 października 2013 roku; hipoteka umowna ustanowiona w dniu 6 listopada 2012 roku w wysokości 2,86 mln PLN, Między Emitentem a DZ Bank Polska S.A., jak również osobami nim zarządzającymi nie występują żadne powiązania. Podstawą sporządzenia raportu jest fakt, iż wartość ustanowionej hipoteki umownej jest wyższa od równowartości 1 mln Euro, przeliczonej po kursie średnim obowiązującym w dniu ustanowienia hipoteki, to jest od wartości 4 121 100,00 PLN. Podstawa prawna: §5 ust 1 pkt 1 oraz § 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku z późn. zm. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych
przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

| | | CHEMOSERVIS-DWORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CHEMOSERVIS-DWORY S.A. | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 32-600 | | Oświęcim | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Chemików | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + 48 697 555 081 | | (33) 444 60 59 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat@chemoservis.pl | | www.chemoservis.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 549-19-11-468 | | 070889223 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Wojciech Mazur Prezes Zarządu
2012-11-06 Mariusz Wandor Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1bqj5b

Podziel się opinią

Share
d1bqj5b
d1bqj5b