Trwa ładowanie...
d45i5zz
d45i5zz
espi

CI GAMES S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (5/2014)

CI GAMES S.A. - Zawarcie umowy kredytowej (5/2014)
Share
d45i5zz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CI GAMES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy kredytowej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CI Games S.A. informuje, iż w dniu 21 lutego 2014 roku zawarł z Bankiem Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3-go Maja 32 (zwany dalej "Bankiem") umowę kredytu w rachunku bieżącym na następujących warunkach: 1) Przyznany limit: 5 mln PLN; 2) Przeznaczenie : bieżąca działalność Emitenta, w tym produkcja i marketing gier Enemy Front i Lords of the Fallen; 3) Ostateczna data spłaty: 31 marca 2015 roku; 4) Oprocentowanie ? wg zmiennej stopy procentowej obowiązującej w okresach za które odsetki są naliczane, określonej formułą: WIBOR 1M z poprzedniego miesiąca plus marża Banku 2,99%; prowizja z tytułu zaangażowania (liczona od niewykorzystanej kwoty kredytu w skali roku) ? 0,7%; prowizja Banku z tytułu udzelenia kredytu - 1,3% przyznanej kwoty; 5) Zabezpieczenie Produktu: a) zastaw rejestrowy na akcjach CI Games S.A. należących do Pana Marka Tymińskiego - Prezesa Zarządu i głównego Akcjonariusza Emitenta, w wysokości 2,5 krotności wartości przyznanego kredytu; b)
gwarancja spłaty kredytu Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach portfelowej linii gwarancyjnej de mninims PLD w wysokosci 60% kwoty kredytu, tj. 3 mln PLN na okres kredytowania plus 3 miesiące , tj. do 30.06.2015r.; c) oświadczenie o poddaniu sie egzekucji; d) pełnomocnictwo do dysponowania środkami na rachunku bieżącym prowadzonym przez Bank. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CI GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CI GAMES S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
+48 22 718 35 00 +48 22 718 35 01
(telefon) (fax)
info@cigames.com www.cigames.com
(e-mail) (www)
118-15-85-759 017186320
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-02-21 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45i5zz

Podziel się opinią

Share
d45i5zz
d45i5zz