Trwa ładowanie...
d416q1n

CIECH - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (30/2015)

CIECH - Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej (30/2015)

Share
d416q1n

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-04 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A. z siedzibą w Warszawie (?Emitent? lub ?Spółka") informuje, że w dniu 4 września 2015 r. odbyło się Walne Zgromadzenie spółki pośrednio kontrolowanej przez Emitenta - CIECH Soda Romania S.A. w Rumunii (?CSR?). Walne Zgromadzenie podjęło uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 440.000.000 RON (419.804.000,00 PLN, według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia). Podwyższenie kapitału zakładowego CSR następuje poprzez emisję nowych akcji. Cena nominalna akcji nowej emisji została ustalona w wysokości 0,25 RON. Objęcie akcji nastąpi w wyniku subskrypcji skierowanej do akcjonariuszy CSR. Głównym akcjonariuszem CSR jest spółka pośrednio zależna od Emitenta ? CIECH Cerium sp. z o.o. sp.k. w Warszawie (?CIECH Cerium?), która posiada 94,042 % w kapitale zakładowym CSR. Subskrypcja nastąpi w dwóch turach. Zgodnie z prawem rumuńskim w pierwszym okresie subskrypcji akcjonariusze mogą obejmować akcje wg posiadanego udziału. W drugim okresie subskrypcji,
akcjonariusze którzy wzięli udział w pierwszym okresie subskrypcji, mogą objąć nieobjęte wcześniej akcje wg ilości akcji objętych w pierwszym okresie subskrypcji (maksymalnie wg swojego udziału w spółce). W pierwszym okresie subskrypcji CIECH Cerium może objąć maksymalnie 1.655.137.440 akcji o łącznej wartości nominalnej 413.784.360 RON (394.791.657,88 PLN, według średniego kursu NBP poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia). Głównym celem podwyższenia kapitału zakładowego CSR jest konieczność redukcji ujemnych kapitałów CSR na koniec roku kalendarzowego, wynikająca z przepisów prawa rumuńskiego. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego udział CIECH Cerium i pośredni udział Emitenta w kapitale zakładowym CRS nie ulegnie rozwodnieniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 639 10 00 | | 022 639 14 51 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ciech@ciechgroup.com | | www.ciechgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-04 Maciej Tybura Artur Osuchowski Prezes Zarządu Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d416q1n

Podziel się opinią

Share
d416q1n
d416q1n