Trwa ładowanie...
d2nq2pg
espi

CIECH - Rozwiązanie umowy kredytowej przez spółkę zależną (65/2010)

CIECH - Rozwiązanie umowy kredytowej przez spółkę zależną (65/2010)
Share
d2nq2pg
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 65 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-03
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Rozwiązanie umowy kredytowej przez spółkę zależną
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ciech SA (Emitent), działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu dzisiejszym otrzymał zawiadomienie od Zarządu Soda Polska Ciech Sp. z o.o., jednostki pośrednio zależnej od Emitenta, o rozwiązaniu w drodze porozumienia umowy kredytowej pomiędzy Soda Polska Ciech Sp. z o.o. a Bankiem Pekao S.A., o której mowa w raporcie bieżącym nr 5/2009 z dnia 27 stycznia 2009 roku.Jednocześnie informuje się, że wszystkie zabezpieczenia tego kredytu, w tym hipoteki, wygasły.Rozwiązanie umowy jest następstwem udzielenia pożyczek wewnątrzgrupowych na finansowanie zadłużenia, o których mowa w raporcie bieżącym nr 46/2010 z dnia 27 sierpnia 2010 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH SA
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 6391000 022 6391451
(telefon) (fax)
biuro.komunikacji@ciech.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Ryszard Kunicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nq2pg

Podziel się opinią

Share
d2nq2pg
d2nq2pg