Trwa ładowanie...
d35smua
d35smua

CIR: Porozumienie o współpracy w realizacji inwestycji na rzecz terminalu LNG (komunikat)

...
Share
d35smua

20.08. Warszawa - CIR informuje:

Dzisiaj w Szczecinie zostało podpisane porozumienie o współpracy w zakresie realizacji inwestycji na rzecz terminalu LNG w Świnoujściu pomiędzy Polskim LNG sp. z o.o., Operatorem Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., Urzędem Morskim w Szczecinie a Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A.

Porozumienie określa dokładnie zasady współpracy pomiędzy stronami, w szczególności zakresy rzeczowe i harmonogramy poszczególnych podprojektów. Porozumienie ma umożliwić ostateczne zakończenie i oddanie do eksploatacji terminalu LNG w Świnoujściu w czerwcu 2014 roku, zgodnie z planem przyjętym w rządowym dokumencie dotyczącym prowadzonych i inicjowanych kierunkach działań rządu na rzecz bezpieczeństwa energetycznego kraju w obszarach gazu ziemnego i energetyki jądrowej.

d35smua

W związku z podpisanym porozumieniem strony zobowiązały się do realizacji określonych zadań:

Urząd Morski w Szczecinie:

Wybudowanie infrastruktury morskiej (infrastruktura zapewniającą dostęp do portu zewnętrznego w Świnoujściu - falochron osłonowy o długości około 3 km, tory podejściowe portu zewnętrznego wraz z obrotnicą i systemem oznakowania nawigacyjnego niezbędnym dla bezpiecznego i bezkolizyjnego ruchu statków LNG)

Zarząd Morskich Portów szczecin i Świnoujście - zadania w zakresie budowy infrastruktury portowej:

d35smua

Wybudowanie koniecznej dla funkcjonowania terminalu LNG infrastruktury nabrzeża rozładunkowego, spełniającej wymagania techniczne określone w "Założeniach budowlanych dla pirsu", w szczególności:

- stanowisko statkowe, platforma rozładunkowa, platforma technologiczna, łączniki komunikacyjne pomiędzy falochronem osłonowym a w. wym. platformami, a także infrastruktura, umożliwiająca zamontowanie instalacji do przesyłu LNG i poboru wody z morza - niezbędne do rozpoczęcia prac budowlanych i wyposażeniowych realizowanych przez Polskie LNG

- wyposażenie stanowiska statkowego w urządzania cumownicze, odbojowe i nawigacyjne, realizacja robót czerpalnych, uzyskanie całkowitej zdolności operacyjnej infrastruktury portowej

Polskie LNG i Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.: Obie spółki zobowiązały się do współpracy z Urzędem Morskim w Szczecinie i Zarządem Morskich Portów Szczecin i Świnoujście w zakresie realizacji zadań, wynikających ze "Specustawy".

d35smua

GAZ-SYSTEM - bezpośrednio lub poprzez koordynatora będzie uzgadniał wszelkie zagadnienia związane z harmonogramem, dotyczącym prac Urzędu Morskiego w Szczecinie oraz Zarządu Morskiego Portu Szczecin i Świnoujście.


Rządowy program zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego zakłada realną dywersyfikację dostaw. Do głównych przedsięwzięć należy budowa terminalu gazu w Świnoujściu. W czerwcu br. weszła w życie specjalna ustawa rządowa, dzięki której uproszczone i skrócone zostały procedury związane z przygotowaniem budowy. W lipcu br. wydano pozwolenie na budowę części lądowej gazoportu. Ponadto podpisano umowę z Katarem na dostawę skroplonego gazu. Obok budowy terminalu gazu rząd planuje budowę elektrowni jądrowych. Zgodnie z rządową uchwałą w Polsce wybudowane zostaną co najmniej dwie elektrownie jądrowe, w tym przynajmniej jedna do 2020 roku. Program zakłada także: rozbudowę magazynów gazu ziemnego w Wierzchowicach (w trakcie) oraz Mogilnie, budowę magazynu gazu ziemnego w Kosakowie, budowę magazynów ropy naftowej i paliw w okolicach Kosakowa, budowę kopalni gazu Lubiatów - Międzychód - Grotów (w trakcie) oraz rozbudowę połączenia gazowego z RFN w Lasowie. Dodatkowo, dzięki determinacji części państw członkowskich
wspieranych przez polski rząd projekt budowy gazociągu Nabucco uzyskał dofinansowanie 200 mln euro.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ sdd/

d35smua

Podziel się opinią

Share
d35smua
d35smua