Trwa ładowanie...
d2mp92i
d2mp92i

CIR ws. programu dot. bezpieczeństwa energetycznego kraju (komunikat)

...
Share
d2mp92i

11.08. Warszawa Budowa terminalu LNG w Świnoujściu

18 marca 2009 roku rząd przyjął projekt ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, która weszła w życie 4 czerwca b.r. Ustawa umożliwia uproszczenie i skrócenie procedur administracyjnych związanych z przygotowaniem i zbudowaniem w Świnoujściu terminalu do odbioru skroplonego gazu ziemnego. Szacuje się, że inwestycja pozwoli od 2014 r. odbierać 5 mld m3 gazu rocznie. 15 lipca zostało wydane pozwolenie na budowę części lądowej terminalu. Pozwolenie dotyczące części morskiej najprawdopodobniej zostanie wydane jesienią. Inwestycja zostanie ukończona najpóźniej na przełomie 2013 i 2014 r.

W czerwcu br. podpisano umowę na dostawy gazu do terminalu z QatarGas.

d2mp92i

Rozbudowa magazynów gazu i ropy

Obecnie trwają prace nad rozbudową magazynu gazu w Wierzchowicach (planowane zakończenie pierwszego etapu - przełom lat 2011/2012), a także rozbudową magazynów w Mogilnie, Strachocinie i Husowie. Rozpoczęte są także prace nad budową magazynów w Kosakowie, Bonikowie i Daszewie. Planowane inwestycje mają na celu zwiększenie pojemności magazynowej gazu w Polsce z obecnych 1,66 do 2,36 mld m3 w pierwszym etapie, a ostatecznie do 3,80 mld m3, jak również zwiększenie ich mocy oddawczej. Trwa procedura notyfikacji Komisji Europejskiej udzielenia wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na inwestycje w Mogilnie, Kosakowie oraz Wierzchowicach.

Wybudowanie magazynów kawernowych na ropę naftową i paliwa w rejonie miejscowości Kosakowo w woj. pomorskim, o pojemności przekraczającej 12 mln m3, (6,5 mln m3 w pierwszym etapie), stwarza unikalną szansę na długotrwałe zabezpieczenie strategicznych potrzeb magazynowych Polski oraz krajów regionu Morza Bałtyckiego.

W ramach przygotowania projektu wyznaczone spółki podjęły współpracę z firmami projektowymi oraz doradczymi i konsultingowymi z zakresu pozyskania środków UE, jak również procedur administracyjno-prawnych.

d2mp92i

Budowa kopalni gazu

Do 2013 roku ukończona zostanie budowa kopalni gazu Lubiatów-Międzychód Grotów, na którą rozstrzygnięto przetarg o wartości około 1,5 mld zł.

Nakłady inwestycyjne na poszukiwanie i wydobycie gazu ziemnego w kraju wyniosą w 2009 r. ponad 630 mln zł. W kolejnych latach 2010-2011 planowane jest przeznaczenie na ten cel około 1,7 mld zł.

Rozbudowa połączenia gazowego z RFN

d2mp92i

Prowadzona jest rozbudowa interkonektora gazowego na granicy polsko-niemieckiej koło Zgorzelca. Połączenie to może posłużyć jako potencjalny kierunek dostaw awaryjnych. Po rozbudowie interkonektora jego przepustowość zostanie zwiększona z 0,9 do 2 mld m3.

Rozbudowa połączenia gazowego z Czechami

Planowana jest budowa połączenia międzysystemowego (interkonektora) na granicy polsko-czeskiej. W lipcu br. został złożony wniosek o dofinansowanie projektu z funduszy European Energy Programme for Recovery, w wysokości 10,5 mln euro ze strony polskiej oraz 3,5 mln euro ze strony czeskiej. W pierwszym etapie, który ma być zrealizowany do końca 2010 r. przepustowość wyniesie 0,5 mld m3 rocznie.

Po roku 2015 możliwa jest budowa drugiego etapu i ewentualnego zwiększenia przepustowości do 2-3 mld m3 rocznie.

d2mp92i

Budowa elektrowni atomowych

Rząd powołał pełnomocnika rządu ds. polskiej energetyki jądrowej i przyjął ramowy harmonogram działań dla energetyki jądrowej. Przynajmniej jedna z dwóch planowanych elektrowni jądrowych w Polsce powinna zacząć działać do 2020 r.

Budowa elektrowni jądrowych w Polsce nie wyklucza polskiego zaangażowania w podobnych inwestycjach poza granicami kraju.

Zalety energetyki jądrowej

d2mp92i

1. Jest to technologia niskoemisyjna, co jest szczególnie ważne w kontekście nałożonego na Polskę obowiązku znaczącej redukcji emisji CO2.

2. W energetyce jądrowej stosowane są nowoczesne rozwiązania techniczne, zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa.

3. Energetyka jądrowa zapewnia stabilne dostawy energii elektrycznej po racjonalnych kosztach.

4. Bezpieczeństwo dostaw paliwa gwarantuje zróżnicowanie źródeł zaopatrzenia w paliwo do elektrowni jądrowych (złoża uranu znajdują się w różnych krajach, w tym także wysokorozwiniętych) oraz dostęp do usług cyklu paliwowego na obszarze UE.

d2mp92i

5. W Polsce także znajdują się zasoby uranu, który w przyszłości będzie można wykorzystać.

6. Energetyka jądrowa jest mało wrażliwa na zmiany cen paliwa, które mają niewielki udział w kosztach wytwarzania energii.

7. Elektrownie jądrowe charakteryzują się długim okresem eksploatacji (aktualnie 60 lat).

8. Wprowadzenie energetyki jądrowej będzie miało pozytywny wpływ na bezpieczeństwa energetyczne Polski.

9. Wprowadzenie energetyki jądrowej stanowi szansę dla polskich przedsiębiorstw na dostęp do najnowocześniejszych technologii.

10. Budowa elektrowni jądrowych może być czynnikiem modernizującym polski przemysł i dać impulsy rozwojowe polskiej gospodarce.

11. Konieczność spełnienia wysokich standardów eksploatacji i kultury bezpieczeństwa, powoduje wzrost poziomu techniczno-organizacyjnego kooperantów.

UWAGA: Komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść. (PAP)

kom/ aja/

d2mp92i

Podziel się opinią

Share
d2mp92i
d2mp92i