Trwa ładowanie...
d14nqel
d14nqel
espi

CITY INTERACTIVE S.A. - Informacja o darowiźnie akcji Emitenta dokonanej przez Prezesa Zarządu Ci...

CITY INTERACTIVE S.A. - Informacja o darowiźnie akcji Emitenta dokonanej przez Prezesa Zarządu City Interactiva S.A. (14/2012)
Share
d14nqel
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2012
Data sporządzenia: 2012-05-23
Skrócona nazwa emitenta
CITY INTERACTIVE S.A.
Temat
Informacja o darowiźnie akcji Emitenta dokonanej przez Prezesa Zarządu City Interactiva S.A.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Marka Tymińskiego - Prezesa Zarządu City Interactive S.A. o przekazaniu przez niego na rzecz osoby blisko związanej w dniu 23 maja 2012 roku, na podstawie umowy darowizny zawartej w dniu 17 maja 2012 roku, 150.000 sztuk akcji Spółki City Interactive S.A., których wartość została określona na potrzeby zawartej umowy darowizny na 26,075 zł za jedną akcję - na podstawie średniego kursu akcji Spółki notowanych na GPW z dnia poprzedzającego zawarcie umowy darowizny, tj. z dnia 16 maja 2012 roku. Aktualny stan posiadania akcji Spółki przez Pana Marka Tymińskiego wynosi 6.325.794 akcji, co stanowi 50,01 % ogólnej liczy akcji i uprawnia do 50,01 % głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy City Interactive S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CITY INTERACTIVE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-821 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żupnicza 17 17
(ulica) (numer)
+ 48 22 619 85 90 +48 22 619 99 35
(telefon) (fax)
ir@city-interactive.com www.city-interactive.com
(e-mail) (www)
118-15-85-759 017186320
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-05-23 Andreas Jaeger Członek Zarządu Andreas Jaeger

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14nqel

Podziel się opinią

Share
d14nqel
d14nqel