Trwa ładowanie...
d2kil4v

CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych ...

CITY INTERACTIVE S.A. - Ujawnienie stanu posiadania (Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) (1/2011)

Share
d2kil4v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-19
Skrócona nazwa emitenta
CITY INTERACTIVE S.A.
Temat
Ujawnienie stanu posiadania (Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd City Interactive S.A., działając w trybie art. 70 ust.1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych niniejszym informuje, iż w dniu 19 stycznia 2011r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. działające w imieniu QUERCUS Parasolowy SFIO oraz QUERCUS Absolutnego Zwrotu FIZ ("Fundusze") dotyczące zwiększenia przez Fundusze udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce City Interactive S.A. oraz przekroczenia progu 5% ogólnej liczby głosów w Spółce City Interactive S.A.Treść zawiadomienia stanowi załącznik do niniejszego raportu
Załączniki
Plik Opis
zawiadomienie Quercus TFI S.A..PDF Zawiadomienie Quercus TFI S.A.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 619 85 90 | | (22) 619 99 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@city-interactive.com | | www.city-interactive.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kil4v

Podziel się opinią

Share
d2kil4v
d2kil4v