Trwa ładowanie...
d1iiuzk

CITY INTERACTIVE S.A. - Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A....

CITY INTERACTIVE S.A. - Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. (3/2011)

Share
d1iiuzk

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał potwierdzenie zawarcia w dniu 28 stycznia 2011 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. terminowych transakcji walutowych typu forward polegających na sprzedaży:1 mln EUR - kurs forward 3,9421 PLN - z datą realizacji 29 lipca 2011 roku.0,25 mln GBP - kurs forward 4,5918 PLN - z datą realizacji 29 lipca 2011 roku.Łączna wartość powyższych transakcji wynosi 5.090.050,00 PLN Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż transakcje terminowe określone w poprzednich raportach bieżących przekazywanych przez Emitenta zostały częściowo rozliczone i na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. kontraktów zabezpieczających typu forward wynosi 14.043.309,00 PLN.Celem powyższych transakcji jest zabezpieczenie ryzyka kursowego dla pozycji walutowych aktywów Emitenta. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji.Wartość
zawartych transakcji terminowych przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iiuzk

| | | CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CITY INTERACTIVE S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-821 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Żupnicza | | 17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 619 85 90 | | (22) 619 99 35 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@city-interactive.com | | www.city-interactive.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 118-15-85-759 | | 017186320 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-28 Artur Winiarski Członek Zarządu Artur Winiarski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1iiuzk

Podziel się opinią

Share
d1iiuzk
d1iiuzk