Trwa ładowanie...
d17gil2
espi

CITY INTERACTIVE S.A. - Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A....

CITY INTERACTIVE S.A. - Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. (32/2011)
Share
d17gil2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-12 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walutowe transakcje zabezpieczające zawarte z Raiffeisen Bank Polska S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A. informuje, iż otrzymał potwierdzenie zawarcia w dniu 12 lipca 2011 roku z Raiffeisen Bank Polska S.A. terminowych transakcji walutowych typu forward polegających na sprzedaży: - 1 mln USD - kurs forward 2,93 PLN - z datą realizacji 13 kwietnia 2012 roku. - 0,25 mln GBP - kurs forward 4,61 PLN - z datą realizacji 13 kwietnia 2012 roku - 0,20 mln EUR - kurs forward 4,05 PLN - z datą realizacji 13 kwietnia 2012 roku Łączna wartość powyższych transakcji wynosi 4.895.300,00 PLN. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, iż na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączna wartość zawartych z Raiffeisen Bank Polska S.A. kontraktów zabezpieczających typu forward wynosi 18.618.225,00 zł Celem powyższych transakcji jest zabezpieczenie ryzyka kursowego dla pozycji walutowych aktywów Emitenta. Kontrakty terminowe zostały zawarte na warunkach rynkowych nieodbiegających od powszechnie stosowanych dla tego typu transakcji. Wartość zawartych transakcji terminowych przekracza 10% kapitałów
własnych Emitenta i tym samym spełnia kryterium umowy znaczącej. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CITY INTERACTIVE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-821 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żupnicza 17 17
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-12 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d17gil2

Podziel się opinią

Share
d17gil2
d17gil2