Trwa ładowanie...
d29oy0t
espi

CITY INTERACTIVES.A. - Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia celowej spółki zależnej odpowiedzial...

CITY INTERACTIVES.A. - Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia celowej spółki zależnej odpowiedzialnej za tworzenie i wydawanie gier przeznaczonych na platformy smartphone. (5/2011)
Share
d29oy0t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-02-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CITY INTERACTIVES.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie decyzji w sprawie utworzenia celowej spółki zależnej odpowiedzialnej za tworzenie i wydawanie gier przeznaczonych na platformy smartphone. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd City Interactive S.A. przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjęciu decyzji w przedmiocie utworzenia w I kwartale 2011 roku spółki zależnej Emitenta z siedzibą w Polsce.Nowoutworzona spółka zależna będzie odpowiedzialna za tworzenie, wydawanie i dystrybucję wysokiej jakości gier przeznaczonych na smartphony, a do jej zarządu zostanie powołany Pan Marek Tymiński?Prezes Zarządu City Interactive S.A.Zgodnie z opisem perspektyw rozwoju Emitenta - przedstawionym w raportach okresowych za 2010 roku - Zarząd Emitenta przyjął, iż eksploatacja przez spółkę zależną kontentu na rynku smarphonów to jeden z najważniejszych priorytetów Emitenta w 2011 roku i w związku z powyższym planuje:1) dokonać przejęcia firm produkujących na świecie gry na iPhone?a i inne platformy typu smartphone - przy ocenie potencjalnych kandydatów istotną rolę odegra doświadczenie na rynku i osiągnięte sukcesy komercyjne;2) otworzyć nowe studio deweloperskie w Polsce, które będzie współpracować przy tworzeniu kontentu z
przejętymi producentami;3) wzmocnić amerykański zespół spółki zależnej City Interactive USA Inc. o osoby, które zajmą się rozwojem biznesu i marketingu w zakresie rynku gier smartphone;4) tworzyć gry na platformy typu smarphone we własnym zakresie, ale również korzystając z usług podmiotów zewnętrznych.Zarząd Emitenta postanowił podać do publicznej informacji fakt podjęcia przedmiotowej decyzji z uwagi na to, iż planowane przychody spółki zależnej mogą stanowić jeden z istotnych czynników, które mogą mieć znaczący wpływ na wzrost przychodów i zysku netto Grupy kapitałowej Emitenta w roku 2011 i latach kolejnych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CITY INTERACTIVE SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CITY INTERACTIVE S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-821 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Żupnicza 17
(ulica) (numer)
(22) 619 85 90 (22) 619 99 35
(telefon) (fax)
info@city-interactive.com www.city-interactive.com
(e-mail) (www)
118-15-85-759 017186320
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-02-09 Marek Tymiński Prezes Zarządu Marek Tymiński

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d29oy0t

Podziel się opinią

Share
d29oy0t
d29oy0t