Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (37/2014)

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (37/2014)
Share
d10b8ga

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 37 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 51/2013 z dnia 26 września 2013 roku oraz Raportu bieżącego nr 52/2013 z dnia 2 października 2013 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. (?Wykonawca?, ?CNT S.A.?) informuje o otrzymaniu w dniu 17 listopada 2014 roku dwóch aneksów zawartych w trybie korespondencyjnym z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Meliorex Sp. z o.o. z siedzibą w Raczkach ("Podwykonawca"): ? do znaczącej umowy w ramach zamówienia pod nazwą: Kontrakt nr 5B ?Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie? w ramach Projektu pn.: ?Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie? obejmującej roboty budowlane oraz wszystkie inne działania przewidziane do wykonania przez Podwykonawcę w Umowie realizowane według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (?żółta książka?); ? do znaczącej umowy w ramach zamówienia pod nazwą: Kontrakt nr 7.2B ?Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie? w ramach Projektu pn.: ?Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie? obejmującej roboty budowlane oraz wszystkie inne działania przewidziane do wykonania przez Podwykonawcę w Umowie realizowane według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC (?żółta książka?). W związku z przedłużeniem terminu realizacji w/w kontraktów z Zamawiającym tj. Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Strony zawarły dwa aneksy wydłużające termin realizacji umowy w ramach zamówienia na Kontrakcie 5B oraz umowy w ramach realizacji zamówienia na Kontrakcie 7.2B do dnia 15 grudnia 2014 roku. Podwykonawca zrzekł się w stosunku do Wykonawcy i Zamawiającego wszelkich roszczeń jakie powstały lub mogą powstać w przyszłości z tytułu lub w związku z przedłużeniem terminu realizacji przedmiotu umowy do dnia 15 grudnia 2014 roku - w ramach realizacji zamówienia na Kontrakcie 5B oraz w ramach realizacji zamówienia na
Kontrakcie 7.2B. Pozostałe warunki umowy w ramach realizacji zamówienia na Kontrakcie 5B oraz umowy w ramach realizacji zamówienia na Kontrakcie 7.2B pozostają bez zmian. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie ? aktualizacja informacji. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d10b8ga

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2014-11-18 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga