Trwa ładowanie...
d10b8ga
espi

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (38/2014)

CNT S.A. - Aktualizacja informacji (38/2014)
Share
d10b8ga
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 38 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-18
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Aktualizacja informacji
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 26/2014 z dnia 22 września 2014 roku Zarząd CNT S.A. informuje, że w dniu 18 listopada 2014 roku do Spółki wpłynęła decyzja Prezesa UOKiK o wydaniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego wszczętego na wniosek CNT S.A., decyzji nr DKK-145/2014 o wydaniu zgody na dokonanie koncentracji, polegającej na przejęciu przez Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. z siedzibą w Sosnowcu kontroli nad ?Mercuria Energy Trading? Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Al. Jana Pawła II Atrium Centrum 27, 00-867 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000015677, NIP: 525-207-25-33, REGON: 013143413. Podstawa prawna: art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie ? aktualizacja informacji.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d10b8ga

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2014-11-18 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d10b8ga

Podziel się opinią

Share
d10b8ga
d10b8ga