Trwa ładowanie...
d1laimv
espi

CNT S.A. - Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do i...

CNT S.A. - Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (37/2013)
Share
d1laimv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 37 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-07
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie ? Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 6 czerwca 2013 roku Spółka otrzymała, na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Pana Jacka Taźbirka - Prezesa Zarządu Spółki, osoby zobowiązanej do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego ("Komisja") i Emitenta o dokonaniu w dniu 23 maja 2013 roku, transakcji zakupu na rynku regulowanym ? Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, (sesja zwykła) 4.000 sztuk akcji Centrum Nowoczesnych Technologii S.A., po średniej cenie 6,00 zł za jedną akcję. Osoba zobowiązana do poinformowania Komisji i Emitenta wyraziła zgodę na ujawnienie danych osobowych zawartych w zawiadomieniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d1laimv

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-07 Jecek Taźbirek Prezes Zarządu
2013-06-07 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1laimv

Podziel się opinią

Share
d1laimv
d1laimv