Trwa ładowanie...
d45a7jh

CNT S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na pod ...

CNT S.A. - Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie (84/2015)

Share
d45a7jh
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 84 / 2015
Data sporządzenia: 2015-09-03
Skrócona nazwa emitenta
CNT S.A.
Temat
Informacja o transakcjach osoby mającej dostęp do informacji poufnych otrzymana na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Spółka Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, że w dniu 3 września 2015 roku otrzymała, na podstawie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta (osoby zobowiązanej do poinformowania Komisji Nadzoru Finansowego (?Komisja?) i Emitenta), że osoba blisko związana w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, z Członkiem Rady Nadzorczej Spółki tj. FIP 11 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych nabył 22 359 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 5,46723407 w dniu 31 sierpnia 2015 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, które zostaną rozliczone w dniu 2 września 2015 roku. Osoba zobowiązana do poinformowania Komisji i Emitenta nie wyraziła zgody na ujawnienie danych osobowych zawartych w zawiadomieniu.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNT S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Partyzantów | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@cntsa.pl | | www.cntsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-03 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2015-09-03 Daniel Śpiewak Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45a7jh

Podziel się opinią

Share
d45a7jh
d45a7jh