Trwa ładowanie...
d3scjt9
d3scjt9
espi

CNT S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z TUiR Allianz (42/2013)

CNT S.A. - Podpisanie aneksu do umowy z TUiR Allianz (42/2013)
Share
d3scjt9

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 42 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie aneksu do umowy z TUiR Allianz | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 9/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku, Raportu bieżącego nr 6/2011 z dnia 22 marca 2011 roku oraz Raportu bieżącego nr 13/2005 z dnia 28 czerwca 2005 roku Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. ("Spółka", "Wnioskodawca") informuje, że w dniu 26 lipca 2013 roku Zarząd Spółki podpisał Aneks do Umowy o udzielanie gwarancji kontraktowych w ramach limitu odnawialnego z dnia 11 stycznia 2005 roku ("Umowa") z TUiR Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Gwarant", "Towarzystwo"). Na podstawie powyższego Aneksu zmianie uległ termin wydawania przez Towarzystwo gwarancji kontraktowych (przetargowe, należytego wykonania kontraktu, właściwego usunięcia wad i usterek) w ramach przyznanego Spółce limitu odnawialnego (20.000.000 złotych). Termin wydawania gwarancji uległ wydłużeniu do dnia 14 lutego 2014 roku. Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie ? aktualizacja informacji |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2013-07-26 Joanna Wycisło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3scjt9

Podziel się opinią

Share
d3scjt9
d3scjt9