Trwa ładowanie...
d427rj1

Coface: RPP może zdecydować się na obniżkę stóp proc. w II połowie roku

Warszawa, 01.03.2016 (ISBnews) - Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma stopy procentowe na niezmienionym poziomie, jednak istnieje pewne prawdopodobieństwo ich obniżenia, ale miałoby to miejsce dopiero w drugiej połowie roku, uważa główny ekonomista Coface w Europie Centralnej Grzegorz Sielewicz. Obniżenie kosztu pieniądza wsparłoby konkurencyjność polskiego eksportu.

Share
d427rj1

"Obecny poziom inflacji jest daleki od wyznaczonego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt proc. Popyt wewnętrzny, a zwłaszcza konsumpcja prywatna jest główną siłą napędową wzrostu gospodarczego Polski, czemu sprzyja dobra sytuacja na rynku pracy ze stopą bezrobocia najniższą od 2008 r. i rosnącymi wynagrodzeniami. Jednak w gospodarce brak jest presji inflacyjnej ze względu na ujemną lukę popytową, a okres deflacji trwa już ponad 1,5 roku" - napisał Sielewicz w komentarzu przesłanym ISBnews.

Według niego, na niski poziom cen w Polsce największy wpływ mają czynniki zewnętrzne, tj. silny spadek cen surowców. Prognozy Coface zakładają, że ceny surowców energetycznych pozostaną na niskich poziomach, a kwotowania ropy Brent osiągną 45 USD za baryłkę dopiero w 2018 r.

"W rezultacie ewentualna redukcja stóp procentowych nie byłaby w stanie wyeliminować wpływu czynników globalnych na cenę pieniądza w Polsce. Jeszcze kilka miesięcy temu wydawało się, że nowy skład RPP będzie bardziej skłonny do łagodzenia polityki pieniężnej, ale dotychczasowe opinie jej członków wskazują na dość niskie prawdopodobieństwo takiego działania" - uważa Sielewicz.

d427rj1

Dodał jednak, że wyższe wydatki konsumentów, uruchomienie programu 500+ oraz wprowadzenie podatku handlowego będą sprzyjać wzrostowi cen, jednak nadal inflacja będzie odległa od celu RPP. Także zawirowania globalne, utrzymująca się awersja do ryzyka, luźniejsza polityka fiskalna polskiego rządu oraz gorsza percepcja Polski na rynkach światowych stają na drodze umocnienia się złotego i są argumentem za utrzymaniem stóp procentowych bez zmian.

Według niego, należy także zauważyć, że Polska z deflacji wychodzi wolniej niż się spodziewano, oczekiwania inflacyjne są nadal niskie, a dodatnie odczyty inflacji zanotowane zostaną dopiero na przełomie trzeciego i czwartego kwartału tego roku. "Możliwa zwiększona ekspansja monetarna Europejskiego Banku Centralnego powinna pozytywnie przełożyć się na notowania złotego, a spowolnienie dużych gospodarek wschodzących coraz bardziej wpływać będzie na naszych partnerów handlowych, w tym Niemcy, i tym samym osłabiać dynamikę polskiego eksportu" - czytamy także.

"W takim przypadku RPP może być bardziej skłonna do redukcji stóp, co w konsekwencji wsparłoby konkurencyjność naszego eksportu. Prognoza Coface zakłada utrzymanie stóp procentowych na niezmienionym poziomie, jednak istnieje pewne prawdopodobieństwo ich obniżenia, ale miałoby to miejsce dopiero w drugiej połowie roku. Redukcja kosztu pieniądza nie przyczyniłaby się do znacznie większej skłonności przedsiębiorstw do inwestycji w obliczu dostępu do kredytów i nadpłynności sektora bankowego, a z kolei wpływ zmian stóp procentowych na realną gospodarkę jest widoczny po około 8-12 miesiącach" - podsumował Sielewicz.

(ISBnews)

d427rj1

Podziel się opinią

Share
d427rj1
d427rj1