Trwa ładowanie...
de1xbks
espi
03-12-2010 15:19

COGNOR S.A. - informacja Zarządu odnośnie spraw postawionych na porządku obrad (41/2010)

COGNOR S.A. - informacja Zarządu odnośnie spraw postawionych na porządku obrad (41/2010)

de1xbks
de1xbks

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 41 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | informacja Zarządu odnośnie spraw postawionych na porządku obrad | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Informacja Zarządu odnośnie spraw, które zostaną postawione na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwołanego na 29 grudnia 2010 roku.Zarząd Spółki COGNOR SA w Katowicach [Emitent]przekazuje informację odnośnie spraw postawionych na porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 grudnia 2010 roku.W związku z zawarciem w dniu 26 listopada 2010 roku Przedwstępnej Umowy Sprzedaży [Umowa]ze spółkami ArcelorMittal Distribution Poland sp. z o.o.i ArcelorMittal Distribution Solutions Poland sp. z o.o. Zarząd Spółki pragnie uzyskać zatwierdzenie warunków transakcji. O warunkach i zakresie transakcji Emitent informował stosownym raportem bieżącym.Wraz z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do COGNOR SA wpłynęła niewiążąca oferta akcjonariusza spółki ZŁOMREX SA w Poraju nabycia przez spółkę wszystkich posiadanych przez ZŁOMREX SA akcji i udziałów w spółkach : ZŁOMREX METAL Spółka z o.o., Ferrostal Łabędy Spółka z o.o., HSW Huta Stali Jakościowych SA za
łączną cenę 703.000.000 zł.Środki jakie pozyska Spółka ze zbycia jej aktywów związanych z prowadzeniem działalności w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi winny zostać przeznaczone na zakup aktywów umożliwiających Spółce osiąganie pozytywnych wyników finansowych.Wobec postanowień Umowy zawartej ze spółkami Grupy ArcelorMittal nakładającymi na Spółkę obowiązek powstrzymania się od działalności w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi z wyłączeniem produktów dotychczas wytwarzanych przez spółki produkcyjne Grupy Złomrex nabycie akcji i udziałów w wyżej wspomnianych spółkach pozwoli spółce prowadzić działalność, która jest działalnością w sektorze, z którym Spółka związana jest od kilkudziesięciu lat.Jak wskazują dane z lat poprzednich działalność w zakresie produkcji wyrobów hutniczych była bardziej dochodowa od działalności związanej w obrotem tymi wyrobami. Jak wynika ze wstępnych danych oferowane do nabycia podmioty odzyskują swoją pozycję rynkową i rentowność.Dlatego też zakup podmiotów prowadzących
działalność w zakresie produkcji wyrobów hutniczych oraz handlu złomem - surowca niezbędnego do produkcji większości wyrobów hutniczych za środki pozyskane ze sprzedaży aktywów służących do działalności w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi pozwoli Spółce przeorganizowanie swojej dotychczasowej działalności na działalność, która jest działalnością bardziej efektywną z finansowego punktu widzenia.Ponieważ podmiotem, który zaoferował nabycie swoich aktywów produkcyjnych i surowcowych jest spółka dominująca wobec COGNOR SA zdaniem Zarządu COGNOR SA jak i samego oferenta zgodę na ewentualne nabycie winno udzielić Walne Zgromadzenie COGNOR SA, pomimo braku ustawowego jak i statutowego wymogu.Zgodnie z deklaracją złożoną przez ZŁOMREX SA spółka ta oraz spółki od niej zależne nie wezmą udziału w głosowaniu nad wyrażeniem zgody na przeprowadzenie powyższej transakcji. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-03 Krzysztof Walarowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

de1xbks
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
de1xbks