Trwa ładowanie...
d2sumdt
d2sumdt
espi

COLOMEDICA - Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta (31/2014) - EBI

COLOMEDICA - Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta (31/2014)
Share
d2sumdt
NEW CONNECT
Raport EBI nr 31 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-26
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana wysokości kapitału zakładowego Emitenta
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd COLOMEDICA S.A. ("Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 29 marca 2014 roku oraz raportu bieżącego nr 17/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 roku informuje, iż w dniu 26 listopada 2014 roku powziął informacje o dokonaniu w dniu 19 listopada 2014 roku przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 392 666,70 PLN do kwoty 4 112 666,70 PLN. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się obecnie na 41 126 667 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł każda akcja. Podstawa prawna: §3 ust.2 pkt. 5) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Ewelina Straszewicz Prezes Zarządu
Kamil Jankowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sumdt

Podziel się opinią

Share
d2sumdt
d2sumdt