Trwa ładowanie...
d3ybqsx
espi

Columbus Capital - Korekta raportu dotycząca nabycia akcji własnych. (122/2014) - EBI

Columbus Capital - Korekta raportu dotycząca nabycia akcji własnych. (122/2014)
Share
d3ybqsx

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 122 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-23 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu dotycząca nabycia akcji własnych. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego 117/2014 z dnia 8.10.2014 r., dotyczącego nabycia akcji własnych Zarząd Emitenta informuje, iż błędnie poinformował o ilości nabytych przez Emitenta akcji własnych. Błąd był wynikiem niezrealizowania w całości zlecenia wystawionego podczas sesji przez Zarząd, jak pierwotnie przyjęto. W dniu 7 października 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd Spółki nabył 4.084 akcje Spółki w cenie średniej 48 groszy za akcję, a nie jak zostało podane w raporcie 4.354 akcje. W związku z pomyłką w raporcie bieżącym 117/2014, co do ilości nabytych przez Spółkę akcji, raport numer 119/2014 z dnia 10.10.2014r. zawiera również nieprawidłowe dane. Na dzień 10 października 2014 r., łączna liczba posiadanych akcji własnych Emitenta nabytych w ramach realizacji programu nabywania akcji własnych Spółki to 1.012.550, a nie 1.012.820 akcji jak podano w raporcie bieżącym 119/2014 w dniu 10.10.2014 r. Poniżej Zarząd Columbus Capital S.A. podaje skorygowaną treść raportu
bieżącego 119/2014 z dnia 10.10.2014 r., z prawidłowym stanem posiadania akcji własnych przez Emitenta. Za wynikły błąd Zarząd przeprasza. Nabycie akcji własnych Zarząd Spółki Columbus Capital S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka" / "Emitent") informuje, iż w dniu 10 października 2014 r. dokonał nabycia akcji własnych w ramach realizacji programu skupu akcji własnych. Na dzień 10 października 2014 r., Emitent posiadał 1.012.000 akcji własnych stanowiących 6,32% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. W dniu 10 października 2014 r., w transakcjach sesyjnych na rynku NewConnect, Zarząd Spółki nabył 550 akcji Spółki w cenie średniej 47 groszy za akcję. Nabyte akcje stanowią 0,003% kapitału zakładowego Spółki i dają prawo do 550 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,003% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Łączna liczba aktualnie posiadanych akcji własnych Emitenta nabytych w ramach realizacji programu nabywania
akcji własnych Spółki to 1.012.550 akcji stanowiących 6,33% w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 17 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ybqsx

Podziel się opinią

Share
d3ybqsx
d3ybqsx