Trwa ładowanie...
d3ic1g0
d3ic1g0
espi

COMARCH - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce MKS Cracovia SSA (6/2013)

COMARCH - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce MKS Cracovia SSA (6/2013)
Share
d3ic1g0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2013
Data sporządzenia: 2013-03-14
Skrócona nazwa emitenta
COMARCH
Temat
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w spółce MKS Cracovia SSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
Zgodnie z Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w nawiązaniu do raportów bieżących nr 25/2011 z dnia 16 grudnia 2011 r., 3/2012 z dnia 27 lutego 2012 r., 5/2012 z dnia 16 marca 2012 r. oraz 4/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. Zarząd Comarch SA informuje o otrzymaniu, w dniu dzisiejszym, postanowienia Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 6 marca 2013 roku w przedmiocie rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce MKS Cracovia SSA z 18 420 100,00 zł (słownie: osiemnaście milionów czterysta dwadzieścia tysięcy sto złotych) do 19 560 100,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sto złotych). W rezultacie Comarch S.A. jest posiadaczem 62.16% akcji w kapitale zakładowym MKS Cracovia SSA uprawniających do 62.16% głosów na wza spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMARCH SA
(pełna nazwa emitenta)
COMARCH Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-864 Kraków
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawła II 39A
(ulica) (numer)
012 646 10 00 012 646 11 00
(telefon) (fax)
investor@comarch.pl www.comarch.pl
(e-mail) (www)
677-00-65-406 350527377
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-14 Konrad Tarański Wiceprezes Zarządu
2013-03-14 Michał Bajcar Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ic1g0

Podziel się opinią

Share
d3ic1g0
d3ic1g0