Trwa ładowanie...
d2dgyza
pte

COMMERCIAL UNION PTE BPH CU WBK SA informuje

Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 16 ust. 1...
Share
d2dgyza

Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 16 ust. 1 pkt 3 i pkt 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 kwietnia 2005 roku w sprawie obowiązków informacyjnych funduszy emerytalnych (Dz.U. Nr 70 poz. 627), informuje, iż w dniu 30 grudnia 2008 roku otrzymało decyzję Komisji Nadzoru Finansowego zezwalającą na powołanie Pana Andrzeja Gładysza do składu Zarządu Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o powołaniu Pana Andrzeja Gładysza do Zarządu w dniu 30 października 2008 roku.

Jednocześnie, wykonując obowiązek przewidziany w § 18 ust. 4 w związku z § 12 pkt 2) w/w Rozporządzenia informujemy, iż za dzień wyceny 24 grudnia 2008 roku dokonanej w dniu 29 grudnia 2008 roku, nastąpiło naruszenie zasad prowadzenia działalności lokacyjnej przez Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK poprzez naruszenie ograniczeń inwestycyjnych, o których mowa w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2004 roku w sprawie maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne (Dz.U. z 2004 roku, Nr 32, poz. 276).

kom abs

d2dgyza

Podziel się opinią

Share
d2dgyza
d2dgyza