Trwa ładowanie...
d36cx9j
espi

COMP - Przeniesienie praw do akcji Comp S.A. w ramach rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałó...

COMP - Przeniesienie praw do akcji Comp S.A. w ramach rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów przez Novitus S.A. (32/2011)
Share
d36cx9j

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Przeniesienie praw do akcji Comp S.A. w ramach rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów przez Novitus S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu 30 listopada 2011 roku, Novitus S.A. zrealizował transakcję związaną z realizacją zapisów umowy z dnia 14 lipca 2011 roku pomiędzy Novitus S.A. i Edminton International Investments Limited (Sprzedający) w sprawie nabycia przez Novitus S.A. udziałów w spółkce SCO Retail Sp. z o.o. ( poprzednio Pretoria Sp. z o.o.), o której Novitus S.A. informował raportem bieżącym 28/2011 z dnia 15 lipca 2011 roku. W ramach realizacji zapisów tej umowy, Novitus S.A. dokonał rozliczenia dopłaty do ceny nabycia udziałów i zapłacił Sprzedającemu kwotę 951 tys. złotych oraz złożył zlecenie przeniesienia 32.040 akcji Comp S.A. (Comp S.A. w chwili składania zlecenia był jednostką dominującą wobec Novitus S.A.) na rzecz Sprzedającego. Przekazanie 32.040 sztuk akcji Comp S.A. nastąpło zgodnie z warunkami umowy nabycia udziałów z dnia 14 lipca 2011 roku, po cenie 89 zł za 1 akcję. Przekazanie w/w akcji nastąpiło w drodze realizacji umowy cywilno-prawnej poza rynkiem regulowanym. Wartość
nominalna przekazywanych akcji Comp S.A. wynosi 80.100 złotych (wartość nominalna 1 akcji - 2,50 złotych). Przekazywane akcje Comp S.A. w ilości 32.040 sztuk stanowią 0,67% kapitału zakładowego Comp S.A. przed podniesieniem kapitału zakładowego Comp S.A. w drodze emisji akcji serii L (raport bieżący 31/2011 Comp S.A. z dnia 30 listopada 2011 roku) oraz 0,54% kapitału zakładowego Comp S.A. po podniesieniu kapitału zakładowego Comp S.A. w drodze emisji akcji serii L. Liczba głosów na WZA odpowiadająca przekazywanym akcjom Comp S.A. wynosi 32.040 głosów. W związku z zarejestrowanym połączeniem Comp S.A. i Novitus S.A. po zrealizowaniu przez Novitus S.A. opisywanej powyżej transakcji, Comp S.A. posiada łacznie 714 124 akcje własne, stanowiące 12,07% kapitału Comp S.A. Liczba głosów na WZA Comp S.A. odpowiadająca posiadanym akcjom własnym wynosi 714 124 głosy, co stanowi 12,07% ogólnej liczby głosów (Spółka nie może wykonywać prawa głosu z akcji własnych).. Niniejsza informacja przekazywana jest przez Comp S.A. w
związku z faktem zarejestrowania połączenia Comp S.A. i Novitus S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym 31/2011 z dnia 30 listopada 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COMP SA
(pełna nazwa emitenta)
COMP Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-230 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Jutrzenki 116
(ulica) (numer)
022 570 38 00 022 662 63 71
(telefon) (fax)
info@comp.com.pl www.comp.com.pl
(e-mail) (www)
522-00-01-694 012499190
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-01 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d36cx9j

Podziel się opinią

Share
d36cx9j
d36cx9j