Trwa ładowanie...
d1whmbk
d1whmbk
espi

COPERNICUS YACHTS GROUP S.A. - zmiana stanu posiadania (3/2015)

COPERNICUS YACHTS GROUP S.A. - zmiana stanu posiadania (3/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1whmbk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COPERNICUS YACHTS GROUP S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | zmiana stanu posiadania | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Copernicus Yachts Group S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o otrzymaniu w dniu wczorajszym zawiadomienia od akcjonariusza Veno S.A. - na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) W wyniku transakcji zawartej w dniu 22/01/2015, VENO Spółka Akcyjna zbyła 100% (sto procent) akcji FUND2 VENO Spółka Akcyjna SKA. Przed sprzedażą w/w spółki VENO posiadała wraz z podmiotem zależnym FUND2 VENO Spółka Akcyjna SKA 2.405.847 akcji Copernicus Yachts Group S.A. stanowiących łącznie 75,18% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Copernicus Yachts Group S.A. W związku z powyższą transakcją VENO S.A. posiada obecnie 1.805.847 akcji Copernicus Yachts Group S.A. stanowiących łącznie 56,43% kapitału zakładowego i głosów na walnym zgromadzeniu Copernicus Yachts Group S.A. Zawiadamiający informuje, że w ciągu
najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza bezpośredniego oraz pośredniego zmniejszenia lub zwiększenia swojego zaangażowania w spółce Copernicus Yachts Group S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COPERNICUS YACHTS GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COPERNICUS YACHTS GROUP S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-867 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Al. Jana Pawała II 27
(ulica) (numer)
+48 22 634 37 34 +48 22 666 11 81
(telefon) (fax)
www.abeonet.pl
(e-mail) (www)
522-297-16-69 142755369
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-27 Eryk Nyckowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1whmbk

Podziel się opinią

Share
d1whmbk
d1whmbk