Trwa ładowanie...
d1vupfg

CORELENS - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A w alternatywnym ... - EBI

CORELENS - Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect (10/2015)

Share
d1vupfg
NEW CONNECT
Raport EBI nr 10 / 2015
Data sporządzenia: 2015-04-14
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii A w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd Corelens S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż dnia 14 kwietnia 2015 roku Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę nr 340/2015 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania 3 485 000 (trzy miliony czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji serii A Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. Pierwszym dniem notowania akcji serii A będzie dzień 20 kwietnia 2015 r. Akcje serii A będą notowane w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "CORELENS" oraz oznaczeniem "COR". Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Witczak Wiceprezes Zarządu
Rafał Rak Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1vupfg

Podziel się opinią

Share
d1vupfg
d1vupfg