Trwa ładowanie...
d3kvv59

CP ENERGIA S.A. - Połączenie spółek zależnych (1/2012)

CP ENERGIA S.A. - Połączenie spółek zależnych (1/2012)

Share
d3kvv59

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CP ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Połączenie spółek zależnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CP Energia S.A. informuje, w dniu 02 stycznia 2011 roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji połączenia spółki zależnej KRI SA z siedzibą w Wysogotowie (dalej "Spółka Przejmująca") z następującymi spółkami zależnymi (dalej "Spółki Przejmowane"): ? Carbon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ? Gaslinia sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Połączenie nastąpiło poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 143 026 811,00 zł do kwoty 158 155 911,00 zł, w drodze emisji 15 129 100 zwykłych, imiennych akcji serii D o wartości nominalnej 1 zł każda. Wszystkie wyemitowane akcje zostały objęte przez jedynego dotychczasowego wspólnika Spółek Przejmowanych, tj. przez spółkę CP Energia S.A., będącą jednocześnie jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej. KRI SA będzie kontynuować dotychczasową działalność Spółek Przejmowanych.
Zarejestrowane połączenie jest kolejnym z elementów reorganizacji Grupy Kapitałowej CP Energia w celu osiągnięcia synergii kosztowych, o których Zarząd CP Energia S.A. informował raportem bieżącym nr 55/2011 z dnia 28 września 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

| | | CP ENERGIA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CP ENERGIA S.A. | | Paliwowy (pal) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-510 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Generała Zajączka | | 28 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 379 04 00 | | 22 379 04 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@cpenergia.pl | | www.cpenergia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-285-77-50 | | 140118693 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-03 Mariusz Caliński Prezes Zarządu
2012-01-03 Michał Swół Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3kvv59

Podziel się opinią

Share
d3kvv59
d3kvv59