Trwa ładowanie...
d4762nk

CPD wyemitowało 4-letnie obligacje serii B o wartości 30 mln zł

Warszawa, 14.01.2015 (ISBnews) - CPD wyemitowało 30.000 czteroletnich obligacji zabezpieczonych serii B o łącznej wartości 30 mln zł, poinformowała spółka.

Share
d4762nk

"Emitent nie określił celu emisji w rozumieniu Ustawy o obligacjach, nie określił także przedsięwzięcia, które ma zostać sfinansowane z emisji obligacji. Emitowane obligacje są obligacjami na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1.000 zł każda, zabezpieczonymi, nie mającymi formy dokumentu" - czytamy w komunikacie.

Łączna wartość nominalna wszystkich wyemitowanych obligacji wynosi nie więcej niż 30.000.000 zł. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1.000 zł, a cena emisyjna jednej obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000 zł. Obligacje są oprocentowane według stałej stopy procentowej wynoszącej 9,1% w skali roku.

Obligacje zostaną wykupione przez spółkę w dniu przypadającym 4 lata po dniu emisji, tj. na dzień 13 stycznia 2019 roku - z zastrzeżeniem przypadków wcześniejszego przedterminowego wykupu, podano także.

Zabezpieczeniem obligacji jest poręczenie udzielone przez: 7/120 Gaston Investments spółkę z o.o. oraz Blaise Gaston Investments spółkę z o.o. Każde z poręczeń zostało udzielone do kwoty 45 mln zł.

Wartość zaciągniętych zobowiązań CPD (w ujęciu jednostkowym) na 30 września 2014 r. wyniosła 37,82 mln zł.

CPD S.A. jest spółką holdingową kontrolującą grupę spółek zależnych, których działalność jest skoncentrowana na prowadzeniu projektów deweloperskich w segmencie biurowym i mieszkaniowym.

(ISBnews)

d4762nk

Podziel się opinią

Share
d4762nk
d4762nk