Trwa ładowanie...
d4bp3e7
d4bp3e7
espi

CSY S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (2/2010)

CSY S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta (2/2010)
Share
d4bp3e7
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
CSY S.A.
Temat
Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Spółki CSY S.A. z siedzibą w Iławie ("Emitent") informuje, że otrzymał w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku oofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu oraz o spółkach publicznych zawiadomienie od pana Ireneusza Kwiatkowskiego, w którym poinformował, że w dniach 23-27 grudnia 2010 roku zbył 1.050.000 akcji zwykłych na okaziciela Emitenta, stanowiących 14,6% w kapitale zakładowym Emitenta i 14,6% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Po dokonaniu w/w transakcji pan Ireneusz Kwiatkowski nie posiada akcji Emitenta.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CSY SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CSY S.A. technologie
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
14-200 Iława
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grunwaldzka 13
(ulica) (numer)
(89) 648-21-31 (89) 648-23-32
(telefon) (fax)
csy@csy.ilawa.pl csy.ilawa.pl
(e-mail) (www)
744-16-67-139 519608547
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Grzegorz Wrona Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4bp3e7

Podziel się opinią

Share
d4bp3e7
d4bp3e7