Trwa ładowanie...
d2sacgx
d2sacgx
espi

CUBE.ITG S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ...

CUBE.ITG S.A. - Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (21/2014)
Share
d2sacgx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2014
Data sporządzenia: 2014-07-22
Skrócona nazwa emitenta
CUBE.ITG S.A.
Temat
Informacje uzyskane w trybie art. 160 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd CUBE.ITG S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 lipca 2014 roku otrzymał od Pana Jacka Kujawy, Prezesa Zarządu Spółki, zawiadomienie z dnia 22 lipca 2014 roku dotyczące transakcji dokonanych na akcjach Spółki przekazane w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Ww. zawiadomienie dotyczy następujących transakcji sesyjnych zwykłych zawartych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: - kupno w dniu 18 lipca 2014 roku 25000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 0,42 zł za akcję, - kupno w dniu 21 lipca 2014 roku 3000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 0,41 zł za akcję, - kupno w dniu 21 lipca 2014 roku 17075 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 0,42 zł za akcję, - kupno w dniu 21 lipca 2014 roku 1000 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 0,43 zł za akcję, - kupno w dniu 21 lipca 2014 roku 8925 sztuk akcji Spółki po średniej cenie 0,44 zł za akcję

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-162 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Długosza 60
(ulica) (numer)
+48 71 79 72 666 +48 71 79 72 606
(telefon) (fax)
info@cubeitg.pl www.cubeitg.pl
(e-mail) (www)
8980015775 006028821
(NIP) (REGON)
d2sacgx

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Prezes Zarządu
2014-07-22 Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarzadu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2sacgx

Podziel się opinią

Share
d2sacgx
d2sacgx