Trwa ładowanie...
d2vhfd1

CUBE.ITG S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. w dniu 2 marc ...

CUBE.ITG S.A. - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. w dniu 2 marca 2015 r. (9/2015)

Share
d2vhfd1

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CUBE.ITG S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. w dniu 2 marca 2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 38 ust.1 pkt. 7 ? 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (?), Zarząd CUBE.ITG S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych w dniu 2 marca 2015 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie CUBE.ITG S.A. Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Profesora Mariana Nogę oraz podjęło uchwałę w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i ustaliło tekst jednolity Statutu Spółki. W uchwale dotyczącej upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Walne Zgromadzenie postanowiło, iż Zarząd będzie upoważniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze jednego lub kilku podwyższeń o kwotę nie wyższą niż 4.528.800 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.264.400 nowych akcji Spółki kolejnych serii, tj.
odmiennie, niż wskazano w projekcie uchwały przekazanej raportem bieżącym nr 6/2015 (projekt zakładał upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 5.641.106 zł poprzez emisję nie więcej niż 2.820.553 akcji). Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzania nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad ani nie zgłoszono sprzeciwu do protokołu w stosunku do żadnej z uchwał. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZ 20150302.pdf | Uchwały podjęte na NWZ w dniu 02.03.2015 roku | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vhfd1

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 51-162 | | Wrocław | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Długosza | | 60 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Jacek Kujawa
2015-03-02 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2vhfd1

Podziel się opinią

Share
d2vhfd1
d2vhfd1