Trwa ładowanie...
d2lvzs0
d2lvzs0
espi

CUBE.ITG S.A. - Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. aneksu do listu księgo ...

CUBE.ITG S.A. - Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. aneksu do listu księgowego scalenia akcji CUBE.ITG S.A. (36/2014)
Share
d2lvzs0
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2014
Data sporządzenia: 2014-11-20
Skrócona nazwa emitenta
CUBE.ITG S.A.
Temat
Złożenie do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. aneksu do listu księgowego scalenia akcji CUBE.ITG S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 12 listopada 2014 roku oraz wcześniejszych dotyczących procesu scalenia akcji CUBE.ITG S.A. (?Spółka?), Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 20 listopada 2014 roku złożył do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (?KDPW?) aneks do listu księgowego scalenia akcji Spółki w związku z otrzymaniem od KDPW informacji o liczbie niedoborów scaleniowych, która wyniosła 599 akcji. W związku z powyższym spełniony został warunek zawarty w uchwale z dnia 30 czerwca 2014 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki oraz zmiany Statutu Spółki określający dopuszczalną liczbę powstałych niedoborów scaleniowych, wobec czego proces scalenia akcji Spółki dojdzie do skutku. Spółka przypomina, iż dzień 24 listopada 2014 jest dniem scalenia akcji Spółki. W dniu 25 listopada 2014 roku nastąpi wznowienie obrotu akcjami Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-162 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Długosza 60
(ulica) (numer)
+48 71 79 72 666 +48 71 79 72 606
(telefon) (fax)
info@cubeitg.pl www.cubeitg.pl
(e-mail) (www)
8980015775 006028821
(NIP) (REGON)
d2lvzs0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-20 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Prezes Zarządu
2014-11-20 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2lvzs0

Podziel się opinią

Share
d2lvzs0
d2lvzs0