Trwa ładowanie...
d1odsjk
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego o zmianie w składzie zarządu ...

CYFROWY POLSAT S.A. - Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego o zmianie w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A. (69/2014)
Share
d1odsjk

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 69 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-11-18 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego o zmianie w składzie zarządu Cyfrowy Polsat S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2014 z dnia 28 października 2014 roku o powołaniu na stanowisko Prezesa Zarządu spółki Cyfrowy Polsat S.A. (?Spółka?) pana Tomasza Gillnera-Gorywody, Zarząd Spółki niniejszym przekazuje informacje uzupełniające do tego raportu, dotyczące wcześniej zajmowanych stanowisk oraz przebiegu pracy zawodowej pana Gillnera-Gorywody. Pan Tomasz Gillner-Gorywoda jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów zarządzania Uniwersytetu Monash w Melbourne. Karierę zawodową rozpocząłw 1979 roku w pionie operacyjnym w spółce PLL LOT, gdzie pracował blisko 10 lat. W latach 1988 ? 1993 pracowałjakoKey Account Manager/Product Manager w firmie General Woods & Veneers Ltd. (Montreal) w Kanadzie. W 1993 roku wyjechał do Australii, gdzie podjął pracę w następujących firmach: ? 1993 ? 1996 Furncraft Pty. Ltd. ? Production Manager orazOperations Manager (CzłonekZarządu); ? 1996 ? 2001 MarbutMouldings Pty. Ltd. (Gunnersen Group of
Companies) ? CzłonekZarządu ds. operacyjnych; ? 2002 ? 2006 DWT Pty. Ltd.(Gunnersen Group of Companies) ? Członek Zarządu ds. operacyjnych; ? 2006 ? 2006 Australian Char Pty. Ltd.(Morwell) ? Dyrektor zakładu produkcyjnego. Po powrocie do Polski w 2008 roku, Pan Tomasz Gillner-Gorywoda pełnił funkcje zarządcze oraz działał w charakterze prokurenta w kilku spółkach. Między innymi, zajmował stanowisko prezesa zarządu w spółkach Laris Investments Sp. z o.o. (2008 ? 2013) oraz Apena S.A. (2011 ? 2012). Od 2008 roku pełni funkcję wiceprezesa zarządu spółki PRN Polska Sp. z o.o. Działał również w charakterze prokurenta w spółkach SPV Grodzisk Sp. z o.o. (2012-2013), JK Project Sp. z o.o. (2010-2013) oraz 3G Sp. z o.o. (od 2011 do chwili obecnej). Ponadto, w latach 2011-2012 zajmował stanowisko członka rady nadzorczej spółki Tower-Service Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Supplementary information to the current report on the change in the composition of the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. With reference to current report No. 67 dated October 28, 2014, regarding the appointment of Mr.Tomasz Gillner-Gorywoda to the position of President of the Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”), the Management Board of the Company hereby provides supplementary information to the aforesaid current report concerning professional positions held earlier by Mr. Gillner-Gorywoda as well as the course of his professional career. Mr. Tomasz Gillner-Gorywoda is a graduate of the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw and post-graduate studies in management at Monash University in Melbourne. He began his professional career in 1979 in the operational department at LOT Polish Airlines, where he worked for almost 10 years. From 1988 to 1993 he worked as Key Account Manager/Product Manager at General Woods & Veneers Ltd. (Montreal) in Canada. In 1993
he moved to Australia, where he worked for the following companies: • 1993 – 1996 Furncraft Pty. Ltd. – Production manager and Operations Manager (Board Member); • 1996 – 2001 Marbut Mouldings Pty. Ltd. (Gunnersen Group of Companies) – Board Member, Operations; • 2002 – 2006 DWT Pty. Ltd. (Gunnersen Group of Companies) – Board Member, Operations; • 2006 – 2006 Australian Char Pty. Ltd. (Morwell) – Plant Manager. After his return to Poland in 2008, Mr. Tomasz Gillner-Gorywoda held managerial positions and acted as proxy for several companies. Notably, he was the President of the Management Board of Laris Investments Sp. z o.o. between 2008 and 2013 and of Apena S.A. from 2011 to 2012. He holds the position of vice-president of the Management Board of PRN Polska Sp. z o.o. since 2008. Additionally, he acted as proxy for SPV Grodzisk Sp. z o.o. (2012-2013), JK Project Sp. z o.o. (2010-2013) and 3G Sp. z o.o. (since 2011 until the present). Moreover, between 2011 and 2012 he held the position of member of the
supervisory board of Tower-Service Sp. z o.o. | | |
| | | | |

d1odsjk

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-878 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Łubinowa 4a
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
796-18-10-732 670925160
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-18 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1odsjk

Podziel się opinią

Share
d1odsjk
d1odsjk