Trwa ładowanie...
d356wcg

CYFROWY POLSAT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skon...

CYFROWY POLSAT S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2013 (32/2012)

Share
d356wcg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 32 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Terminy publikacji raportów okresowych oraz informacja o przekazywaniu skonsolidowanych raportów okresowych spółki Cyfrowy Polsat SA w roku obrotowym 2013 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013. 1. Skonsolidowane raporty kwartalne: - Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku ? 15 maja 2013 r. - Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku ? 13 listopada 2013 r. 2. Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku ? 28 sierpnia 2013 r. 3. Raporty roczne: - Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2012 rok ? 12 marca 2013 r. Jednocześnie, zgodnie z § 83 ust. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równorzędne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie"), Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych i jednostkowych raportów półrocznych. Spółka informuje, o zamiarze przekazywania w 2013 roku skonsolidowanych raportów kwartalnych
zawierających skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust.1 Rozporządzenia, a także przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 roku zawierającego skrócone półroczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 83 ust. 3 Rozporządzenia. Ponadto Spółka informuje, że nie będzie publikować skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2012 roku oraz skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2013 roku zgodnie z regulacją § 102 ust. 1 oraz § 101 ust. 2 Rozporządzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. ("Company"), hereby announces publication dates of periodical reports in 2013. 1. Consolidated quarterly reports: - Quarterly report for Q1 2013 – May 15, 2013 - Quarterly report for Q3 2013 – November 13, 2013 2. Consolidated semi-annual report for the 1st half of 2013 – August 28, 2013 3. Annual reports: - Annual report and consolidated annual report for 2012 – March 12, 2013 In addition, pursuant to the provisions of §83 sec. 1 and 3 of the Ordinance of the Minister of Finance of February 19, 2009 regarding current and periodic information to be submitted by issuers of securities, and the conditions for recognizing equivalence of information required under non-member states regulations (“Ordinance”), the Company will not publish stand alone quarterly or semi-annual reports. The Company informs that it is its intention to present in the consolidated quarterly reports in 2013 condensed stand alone financial statements as referred to in § 83 sec. 1 of the
Ordinance as well as to present the consolidated semi-annual report for the first half of 2013 including condensed stand alone financial statements for the six months ended June 30, 2013 as referred to § 83 sec. 3 of the Ordinance. The company also announces that it will not publish a consolidated quarterly report for 4Q 2012 or a consolidated quarterly report for 2Q 2013 pursuant to the provisions of § 102 sec. 1 and § 101 sec. 2 of the Ordinance. | |

d356wcg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-12-13 Dominik Libicki Prezes Zarządu Dominik Libicki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d356wcg

Podziel się opinią

Share
d356wcg
d356wcg