Trwa ładowanie...
d1047wi
espi

CYFROWY POLSAT S.A. - Wniesienie aportu do spółki zależnej (38/2010)

CYFROWY POLSAT S.A. - Wniesienie aportu do spółki zależnej (38/2010)

Share
d1047wi

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniesienie aportu do spółki zależnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 20 grudnia 2010 r. została zawarta umowa przeniesienia aportu na pokrycie kapitału zakładowego pomiędzy Spółką a Cyfrowy Polsat Trade Marks Sp. z o.o. ("CPTM"), w której Spółka posiada 100% w kapitale zakładowym i głosach na Zgromadzeniu Wspólników.Umowa dotyczy wniesienia przez Spółkędo CPTM aportu w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, tworzącej oddział pod firmą Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie, z siedzibą w Warszawie przy ul. Chałubińskiego 8 ("Oddział"), celem pokrycia 1.230.880 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 PLN każdy i objętych przez Spółkę w podwyższonym kapitale CPTM. Wartość wniesionego aportu wynosi 615.440.000 PLN.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, w uchwale nr 11 z dnia 17 grudnia 2010 roku wyraziło zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa tworzącej Oddział, o czym Spółka informowała w komunikacie bieżącym nr 36/2010 w dniu 17 grudnia 2010
roku.Zbycie Oddziału poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziału Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym CPTM ma na celu przeprowadzenie reorganizacji Spółki zakładające rozdzielenie przedmiotu podstawowej działalności Spółki, tj. udostępniania programów radiowych i telewizyjnych, usług telefonii komórkowej oraz dostępu do Internetu, od działalności w zakresie zarządzania majątkiem trwałym i wyposażeniem oraz zarządzania prawami własności intelektualnej.Umowa została uznana za znaczącą w związku z tym, że jej wartość przekracza 10% przychodów za ostatnie cztery kwartały obrotowe. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-21 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2010-12-21 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1047wi

Podziel się opinią

Share
d1047wi
d1047wi