Trwa ładowanie...
d2porrb

Dalsza poprawa nastrojów społecznych - CBOS

...

Share
d2porrb

22.01. Warszawa (PAP) - Oceny ogólnej sytuacji w kraju świadczą o dalszej poprawie nastrojów społecznych - wynika ze styczniowego badania CBOS opublikowanego w środę.

CBOS podaje, że oceny są nie tylko lepsze niż miesiąc temu, ale także najlepsze od ponad roku.

"Ponadto dość istotnie poprawiają się opinie o sytuacji politycznej i gospodarczej w Polsce. Również prognozy na najbliższy rok są w tych wymiarach lepsze niż w ostatnich miesiącach" - napisano w komunikacie.

"W znacznie mniejszym stopniu zmieniają się natomiast oceny i przewidywania dotyczące prywatnej sfery życia respondentów - materialnej i zawodowej, choć ostatnio i w tym zakresie również można dostrzec niewielką poprawę" - dodano.

d2porrb

Według CBOS w porównaniu z grudniem o 2 punkty procentowe (do 25 proc.) wzrosła grupa osób zadowolonych z rozwoju sytuacji w kraju, jednocześnie zmniejszył się odsetek niezadowolonych (z 63 proc. do 58 proc.).

"Tym samym obecnie liczba respondentów negatywnie oceniających kierunek zmian w Polsce jest najmniejsza od listopada 2012 roku" - napisano.

Czy, ogólnie rzecz biorąc, sytuacja w naszym kraju zmierza w dobrym czy też w złym kierunku?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań

2013 2014
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

d2porrb

W dobrym 23 20 19 17 15 16 18 20 19 20 18 23 25
W złym 60 66 68 71 71 68 66 67 67 66 67 63 58
Trudno
powiedzieć 17 14 13 12 14 16 16 13 14 14 15 14 17

SYTUACJA GOSPODARCZA, POZIOM ŻYCIA, WARUNKI MATERIALNE

Autorzy badania wskazują, że w porównaniu z poprzednim miesiącem nieznacznie ubyło osób źle oceniających sytuację gospodarczą w Polsce (z 40 proc. do 38 proc).

"Odsetek tych, które postrzegają ją jako dobrą, w zasadzie nie zmienił się w tym czasie, jednak z perspektywy ostatnich kilku miesięcy poprawa w tym zakresie jest zauważalna (wzrost z 13 proc. w sierpniu 2013 roku do 20 proc. obecnie).

d2porrb

Według CBOS warunki materialne gospodarstw domowych oceniane są tak samo jak miesiąc temu - jako dobre lub jako przeciętne postrzega je po 43 proc. respondentów.

"Nadal co siódmy Polak (14 proc.) jest niezadowolony ze swojej sytuacji materialnej" - napisano.

Od grudnia prawie nie zmieniły się również oceny poziomu życia badanych i ich rodzin.

"W dalszym ciągu najwięcej osób (43 proc.) uważa, że żyje im się przeciętnie, minimalnie mniej (42 proc.) - że dobrze, a mniej więcej co siódmy respondent (15 proc.) określa jakość życia swojej rodziny jako złą" - napisano.

d2porrb

PRZEWIDYWANIA

Zgodnie z badaniem CBOS coraz bardziej optymistyczne są przewidywania dotyczące rozwoju sytuacji w kraju w najbliższym roku.

"Wprawdzie nadal połowa badanych (51 proc.) sądzi, że nic się w tym zakresie nie zmieni, niemniej od pewnego czasu ubywa pesymistów (od sierpnia 2013 roku spadek o 9 punktów - do 25 proc. obecnie), a przybywa osób uważających, że sytuacja w Polsce się poprawi (wzrost od sierpnia o 8 punktów, do 17 proc.)" - napisano.

Jak Pan(i) sądzi, czy w ciągu najbliższego roku sytuacja w Polsce poprawi się, pogorszy czy też się nie zmieni?
(w proc.)
Wskazania respondentów według terminów badań
2013 2014
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I

d2porrb

Poprawi się 12 9 9 7 7 9 12 9 11 10 11 14 17
Nie zmieni się 40 43 46 46 48 52 48 51 52 51 50 53 51
Pogorszy się 41 40 39 39 38 31 33 34 31 31 31 26 25
Trudno
powiedzieć 7 8 6 8 7 8 7 6 6 8 8 7 7

CBOS podaje, że wyraźnie lepsze niż w grudniu są przewidywania dotyczące sytuacji gospodarczej.

"Znacząco wzrósł odsetek badanych oczekujących poprawy w tym zakresie (z 18 proc. do 25 proc.), zarazem nieco spadła liczba osób prognozujących, że w ciągu roku sytuacja gospodarcza w Polsce się nie zmieni (z 52 proc. do 48 proc.), jak i tych, które obawiają się jej pogorszenia (z 21 proc. do 19 proc.)" - napisano.

Przewidywania dotyczące sfery prywatnej są porównywalne z grudniowymi.

d2porrb

"Nadal większość Polaków (69 proc.) uważa, że w najbliższym roku sytuacja materialna ich gospodarstw domowych nie ulegnie zmianie, jedna piąta (20 proc.) oczekuje jej poprawy, a co dziewiąty badany (11 proc.) obawia się pogorszenia" - napisano.

Według CBOS prawie trzy piąte ankietowanych (58 proc.) sądzi, że w ciągu roku poziom ich życia pozostanie stabilny.

"Niemal jedna piąta (19 proc.) spodziewa się jego poprawy, a co siódmy respondent (14 proc., spadek o 4 punkty) przewiduje, że za rok jemu i jego rodzinie będzie się żyło gorzej niż obecnie" - napisano w komunikacie.

Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 9-15 stycznia 2014 roku na liczącej 1067 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.(PAP)

jba/ ana/

d2porrb
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2porrb