Trwa ładowanie...
d1vl3xz

DAYLI POLSKA - Zmiana daty przekazania raportu rocznego (12/2015) - EBI

DAYLI POLSKA - Zmiana daty przekazania raportu rocznego (12/2015)

Share
d1vl3xz
CATALYST
Raport EBI nr 12 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-24
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Zmiana daty przekazania raportu rocznego
Podstawa prawna
Treść raportu:
Dayli Polska Sp. z o.o. ( ?Emitent? ) informuje, że raport roczny za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 26 marca 2015 r., a nie w dniu 30 czerwca 2015 roku jak podawano w Raporcie bieżącym nr 4/2015 z dnia 30 stycznia 2015r.. Jednocześnie Emitent informuje, iż skonsolidowany raport roczny za okres obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku obejmujący jednostki zależne zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 30 czerwca 2015 roku. Pozostałe daty przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian. Podstawa prawna: Podstawa prawna: §19 pkt 2 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst?.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1vl3xz

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Wierzbicka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d1vl3xz

Podziel się opinią

Share
d1vl3xz
d1vl3xz