Trwa ładowanie...
d4lvaey

DE MOLEN S.A. - Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA (5/2011)

DE MOLEN S.A. - Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA (5/2011)

Share
d4lvaey

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DE MOLEN S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza o zwołanie NWZA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd DE MOLEN S.A. (Spółki)
informuje, że w dniu 14 listopada 2011 r. otrzymał od akcjonariusza Spółki, posiadającego powyżej 5% akcji dających prawo głosu na walnym zgromadzeniu Spółki, wniosek w oparciu o unormowanie art. 400 § 1 KSH o zwołanie przez Zarząd Spółki Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz umieszczenia w jego porządku obrad spraw związanych ze zmianami w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Proponowany porządek obrad: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Komisji Wniosków. 5.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6.Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej. 7.Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany polityki rachunkowości
poprzez przejście na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości/Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. 9.Wolne wnioski. 10.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

| | | DE MOLEN SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DE MOLEN S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-081 | | Baranowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Rolna | | 15/17 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | + (61) 65 25 601 | | + (61) 65 25 667 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 783-00-07-360 | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4lvaey

Podziel się opinią

Share
d4lvaey
d4lvaey