Trwa ładowanie...
dmp5b4a

DEBICA - Oddalenie przez sąd wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Wars...

DEBICA - Oddalenie przez sąd wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie o wstrzymania wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. (3/2011)

Share
dmp5b4a
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-12
Skrócona nazwa emitenta
DEBICA
Temat
Oddalenie przez sąd wniosku PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie o wstrzymania wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Podstawa: § 38 ust. 1 pkt 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.W uzupełnieniu raportu bieżącego nr 1/2011 Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. ("Spółka") informuje, że Spółka powzięła informację o tym, że Sąd Okręgowy w Rzeszowie Wydział VI Gospodarczy postanowieniem z dnia 5 stycznia 2011 r. oddalił wniosek PZU Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Akcji Krakowiak w Warszawie w przedmiocie zabezpieczenia roszczenia i odmówił wstrzymania wykonania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 listopada 2010 r. w sprawie powołania rewidenta ds. szczególnych Postanowienie sądu nie jest prawomocne.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

| | | FIRMA OPONIARSKA DĘBICA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DEBICA | | Motoryzacyjny (mot) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 39-200 | | Dębica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. 1 Maja | | 1 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (014) 670-28-31 | | 014 670-09-57 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.debica.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 872-000-34-04 | | 850004505 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-12 Jacek Pryczek Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny
2011-01-12 Leszek Cichocki Członek Zarządu/Dyrektor ds. Finansowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dmp5b4a

Podziel się opinią

Share
dmp5b4a
dmp5b4a