Trwa ładowanie...
d2ufhka

DECORA - Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze ...

DECORA - Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. (14/2013)

Share
d2ufhka

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DECORA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana terminu publikacji skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z późn. zm., Zarząd Decora S.A. z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej w nawiązaniu do treści raportu bieżącego Nr 1/2013 z dnia 16 stycznia 2013 r., w którym Spółka Decora S.A informowała o terminach przekazania raportów okresowych w 2013 roku, informuje o zmianie terminu przekazania do publicznej wiadomości skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe, który został pierwotnie ustalony na dzień 30 sierpnia 2013 roku. Nowy termin publikacji skróconego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2013 r. zawierającego skrócone jednostkowe półroczne sprawozdanie finansowe został wyznaczony na dzień 19 sierpnia 2013
r. Pozostałe terminy przekazania raportów okresowych pozostają bez zmian. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

| | | DECORA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DECORA | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | | | Środa Wielkopolska | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A | | 24A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 061 28-64-209 | | 061 28-64-223 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@decora.pl | | www.decora.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 786-10-00-577 | | 630247715 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Artur Hibner Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ufhka

Podziel się opinią

Share
d2ufhka
d2ufhka