Trwa ładowanie...
d3nl2e8

Deficyt FUS w '13 może wynieść od 49,7 mld zł do 65,7 mld zł - ZUS

25.10. Warszawa (PAP) - Deficyt Funduszu Ubezpieczeń społecznych w 2013 roku może wynieść od 49,7 mld zł do 65,7 mld zł - wynika z opublikowanej we wtorek przez ZUS prognozy...

Share
d3nl2e8

25.10. Warszawa (PAP) - Deficyt Funduszu Ubezpieczeń społecznych w 2013 roku może wynieść od 49,7 mld zł do 65,7 mld zł - wynika z opublikowanej we wtorek przez ZUS prognozy wpływów i wydatków FUS na lata 2013-2017.

Poniżej prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego FUS (wariant 1)

'13 '14 '15 '16 '17
(w mln zł)

.
Saldo -57.339 -60.006 -64.656 -68.999 -74.673
Wpływy 126.795 134.336 142.338 151.325 159.457
Wydatki 184.133 194.342 207.044 220.324 234.130
.

d3nl2e8

Poniżej prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego FUS (wariant 2)

'13 '14 '15 '16 '17
(w mln zł)

.
Saldo -65.671 -70.086 -76.114 -81.773 -88.274
Wpływy 118.582 122.810 127.509 132.671 136.921
Wydatki 184.254 192.896 203.622 214.444 225.195
.

Poniżej prognoza wpływów, wydatków i salda rocznego FUS (wariant 3)

d3nl2e8

'13 '14 '15 '16 '17
(w mln zł)

.
Saldo -49.664 -50.320 -52.785 -55.191 -59.355
Wpływy 134.270 145.298 157.462 170.831 183.629
Wydatki 183.934 195.619 210.248 226.022 242.984
.

ZUS przygotował prognozy w trzech różnych wariantach. We wszystkich wariantach przyjęto, że średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych dla gospodarstw domowych emerytów i rencistów będzie większy od średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: - o 0,2 punktu procentowego w 2011 r., - o 0,3 punktu procentowego od 2012 r.

W wariancie pierwszym założono utrzymanie częstości przyznawania rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych na średnim poziomie zaobserwowanym w latach 2008-2010.

d3nl2e8

W wariantach drugim i trzecim założono odpowiednio zwiększenie lub zmniejszenie - w porównaniu z wariantem nr 1 - częstości przyznawania emerytur, rent z tytułu niezdolności do pracy oraz rent rodzinnych. Ponadto w wariantach nr 2 i 3 odpowiednio zmniejszono lub zwiększono estymator prawdopodobieństwa utraty uprawnień do rent.

W wariancie nr 1 założono utrzymanie częstości przyznawania emerytur górniczych na średnim poziomie zaobserwowanym w latach 2008-2010. W wariantach nr 2 i 3 odpowiednio zwiększono lub zmniejszono częstości przyznawania emerytur górniczych.

We wszystkich wariantach wskaźniki waloryzacji świadczeń przyjęto na najniższym poziomie, tzn. na poziomie wskaźników cen towarów i usług konsumpcyjnych zwiększonych o 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Przy czym przy obliczaniu wskaźników waloryzacji świadczeń przyjęto, że sformułowanie "zwiększenie o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia" oznacza działanie dodania składnika wynoszącego co najmniej 20 proc. stopy realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. (PAP)

bg/ map/ asa/

d3nl2e8

Podziel się opinią

Share
d3nl2e8
d3nl2e8