Trwa ładowanie...
d4jmtj2

Deficyt w budżecie po II wyniósł 11,7 mld zł, 24,7 proc. planu na '14 - MF (tabela)

17.03. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po lutym 2014 r. wyniósł 11.734,7 mln zł czyli 24,7 proc. planu na 2014 r. - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo...

Share
d4jmtj2

17.03. Warszawa (PAP) - Deficyt budżetu państwa po lutym 2014 r. wyniósł 11.734,7 mln zł czyli 24,7 proc. planu na 2014 r. - podało w poniedziałek w komunikacie Ministerstwo Finansów.

Wydatki państwa wyniosły 60.436,60 mln zł, czyli 18,6 proc. kwoty 325.287,40 mln zł planowanej na 2014 rok.

Dochody budżetu państwa wyniosły 48.701,90 mln zł, czyli 17,5 proc. planu rocznego wynoszącego 277.782,2 mln zł.

Plan na 2014 r. Wykonanie w mln zł w mln zł w proc. DOCHODY 277 782,20 48 701,90 17,5 podatkowe 247 980,00 45 278,40 18,3 podatki pośrednie 179 030,00 34 279,20 19,1 w tym podatek akcyzowy 62 080,00 9 131,10 14,7 CIT 23 250,00 3842,6* 16,5 PIT 43 700,00 6910,7* 15,8 niepodatkowe 28 148,10 3 382,00 12 w tym wpływy z cła 2 003,00 350,4 17,5 środki z UE 1 654,10 41,5 2,5 Wspólna Polityka Rolna i Rybacka 205,6 17,6 8,6 fundusze strukturalne i inne 1 448,50 23,9 1,7 WYDATKI 325 287,40 60 436,60 18,6 obsługa długu krajowego 24 370,00 2 917,90 12 obsługa zadłużenia zagranicznego 11 800,00 3 390,40 28,7 rozliczenia z budżetem ogólnym UE z tyt. środków własnych 17 765,20 5 432,00 30,6 dotacje dla Funduszu Emerytalno-Rentowego 16 100,50 2 461,10 15,3 dotacje dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 30 362,80 8 567,80 28,2 subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego 51 206,40 13980,4* 27,3 DEFICYT (-)/ NADWYŻKA (+) -47 505,10 -11 734,70 24,7 Środki na finansowanie budżetu środków europejskich -391,7 -5 862,10
496,6 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU *
* 47 896,80 17 596,80 36,7 Krajowe 25 349,60 9 540,90 37,6 bony skarbowe - - - obligacje 32 196,90 13 927,80 43,3 środki przechodzące z 2013 r. 5 000,00 12 117,80 242,4 pożyczki udzielone -6 964,40 0,6 - zarządzanie płynnością sektora publicznego 6 800,00 977,6 14,4 pozostałe przychody i rozchody 0 714,1 - przychody z prywatyzacji 3 700,00 142,3 3,8 rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji -10 567,60 -2 255,50 21,3 w tym: OFE -8 198,10 -2 171,50 26,5 prefinansowanie zadań z udziałem środków z UE 184,9 36,6 19,8 lokata - 18 393,30 - środki na rachunkach budżetowych 5 000,00 -2 272,90 - Zagraniczne 22 547,20 8 055,90 35,7

  • zmniejszenie dochodów o udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawnych za luty w wysokości 2.270,0 mln zł

** część oświatowa subwencji ogólnej za marzec wynosi - 6.052,6 mln zł

* obejmują finansowanie deficytu budżetu państwa i wyniku budżetu środków europejskich

(PAP)

nik/ fdu/ osz/

d4jmtj2

Podziel się opinią

Share
d4jmtj2
d4jmtj2