Trwa ładowanie...
d14stxb
espi

DEKPOL S.A. - Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw ...

DEKPOL S.A. - Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B Spółki (1/2015)
Share
d14stxb
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia z dniem 2 stycznia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej, tj. 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, jak również dopuszczenia do ww. obrotu 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki. Dopuszczenie do obrotu giełdowego ww. akcji nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251 Pinczyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gajowa 31
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
592 21 37 980 220341682
(NIP) (REGON)
d14stxb

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-01-05 Anna Miksza Prokurent Łączny Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14stxb

Podziel się opinią

Share
d14stxb
d14stxb