Trwa ładowanie...
dc9igwo
espi

DEKPOL S.A. - Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw ...

DEKPOL S.A. - Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B Spółki (1/2015)

Share
dc9igwo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-01-05
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, akcji serii B oraz praw do akcji serii B Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 2 stycznia 2015 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW") podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia z dniem 2 stycznia 2015 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym GPW akcji Spółki będących przedmiotem oferty publicznej, tj. 6.410.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł każda, jak również dopuszczenia do ww. obrotu 1.952.549 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki. Dopuszczenie do obrotu giełdowego ww. akcji nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc9igwo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592 21 37 980 | | 220341682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-05 Rafał Dietrich Członek Zarządu Rafał Dietrich
2015-01-05 Anna Miksza Prokurent Łączny Anna Miksza

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dc9igwo

Podziel się opinią

Share
dc9igwo
dc9igwo