Trwa ładowanie...
dchypin
dchypin
espi

DEKPOL S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B (16/2015)

DEKPOL S.A. - Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B (16/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
dchypin
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-02-04
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 12/2015 oraz nr 15/2015, Zarząd DEKPOL SA ("Emitent") informuje, iż otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") z dnia 4 lutego 2015 roku w sprawie rejestracji w KDPW dnia 6 lutego 2015 roku 1.952.549 akcji zwykłych na okaziciela serii B Emitenta (o wartości nominalnej 1 zł każda) oznaczonych kodem ISIN PLDEKPL00032. Rejestracja ww. akcji następuje na podstawie uchwały Zarządu KDPW nr 65/15 z dnia 27 stycznia 2015 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
83-251 Pinczyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gajowa 31
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
592 21 37 980 220341682
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-04 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dchypin

Podziel się opinią

Share
dchypin
dchypin