Trwa ładowanie...
d32s32b

DEKPOL S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z PanLink (22/2015)

DEKPOL S.A. - Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z PanLink (22/2015)

Share
d32s32b
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-12
Skrócona nazwa emitenta
DEKPOL S.A.
Temat
Podpisanie aneksu do umowy znaczącej z PanLink
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd DEKPOL SA (?Emitent?) informuje, że w dniu 12 marca 2015 r. podpisany został aneks do opisanej w Prospekcie emisyjnym Emitenta umowy z PanLink Sp. z o.o. (PanLink), na mocy której Emitent zobowiązał się do wybudowania hali produkcyjno-magazynowej z częścią biurową, socjalną i techniczną. Zgodnie z postanowieniami aneksu termin zakończenia robót budowlanych został przesunięty do dnia 30 czerwca 2015 r. (czyli o dwa miesiące). Zmianie uległa również wartość kontraktu, która zwiększyła się z 16.777 tys. PLN netto do 17.384 tys. PLN netto.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32s32b

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DEKPOL S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 83-251 | | Pinczyn | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Gajowa | | 31 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 592 21 37 980 | | 220341682 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-12 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32s32b

Podziel się opinią

Share
d32s32b
d32s32b