Trwa ładowanie...
d3xeik1
espi

DEPEND S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadze ...

DEPEND S.A. - Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu (2/2014)
Share
d3xeik1
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 2 / 2014
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
DEPEND S.A.
Temat
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Treść raportu:
W dniu 22 lipca 2014 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Depend SA w związku z powyższym przekazujemy wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na tym Walnym Zgromadzeniu . Nazwa Akcjonariusza : 1. Bolesław Kukolewski - Liczba głosów na ZWZ - 2 224 345 Udział w głosach na ZWZ ( w proc.) - 100 Udział w ogólnej liczbie głosów ( w proc.) - 19,37

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DEPEND SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEPEND S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
01-796 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Duchnicka 3
(ulica) (numer)
(22) 300 04 30 (22) 300 04 78
(telefon) (fax)
biuro@depend.pl www.depend.pl
(e-mail) (www)
525 245 16 21 141766158
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Henryk Kluba Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3xeik1

Podziel się opinią

Share
d3xeik1
d3xeik1