Trwa ładowanie...
d406hub

DEVELOPRES - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015) - EBI

DEVELOPRES - Uzyskanie dostępu do systemu EBI (1/2015)

Share
d406hub
CATALYST
Raport EBI nr 1 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-07
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Uzyskanie dostępu do systemu EBI
Podstawa prawna
Treść raportu:
Developres Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 4.05.2015 r. otrzymała informację, że Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. przydzieliła Emitentowi w dniu 4.05.2015 r. dostęp do Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Informacje bieżące i okresowe przekazywane będą przez Spółkę w języku polskim. Podstawa prawna: - § 10 Załącznika do Uchwały Nr 646/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 20 maja 2011 r. "Zasady przekazywania informacji bieżących i okresowych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst, informacji bieżących i okresowych przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych, które uzyskały autoryzację przy Catalyst oraz przekazywania przez spółki giełdowe raportów dotyczących stosowania ładu korporacyjnego". - § 20 pkt 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu organizowanego przez BondSpot S.A.
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d406hub

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Rafał Mardoń Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT

d406hub

Podziel się opinią

Share
d406hub
d406hub