Trwa ładowanie...
d2kjcqz

DIGATE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzen...

DIGATE S.A. - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Digate S.A. (3/2013)

Share
d2kjcqz

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DIGATE S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Digate S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Digate S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż dnia 2 stycznia 2013 roku wpłynęło do Spółki zawiadomienie od spółki LKInvest Sp. z o.o. , o następującej treści: "Na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych LKInvest Sp. z o.o. informuję, iż w wyniku zawartej umowy cywilnoprawnej z dnia 31 grudnia 2012 r. dotyczącej nabycia przez LKInvest Sp. z o.o. 4 011 500 akcji Digate S.A., zmianie uległ stan posiadania LKInvest Sp. z o.o. powyżej progu 15% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A. Przed dokonaniem ww. transakcji LKInvest Sp. z o.o. nie posiadała żadnych akcji Digate S.A. Po dokonaniu ww. transakcji LKInvest Sp. z o.o. posiada 4 011 500 (słownie: cztery miliony jedenaście tysięcy pięćset tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, stanowiących 17,34% kapitału zakładowego spółki Digate S.A. i 17,34% ogólnej
liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Digate S.A. Jednocześnie LKInvest Sp. z o.o. informuje, iż nie wyklucza zwiększenia ani zmniejszenia zaangażowania w Digate S.A. w ciągu najbliższych 12 m-cy." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

| | | DIGATE SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DIGATE S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-845 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łucka | | 2/4/6 l 36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 400 400 7 | | (22) 400 400 7 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | digate@digate.pl | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 1070013379 | | 141544908 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-02 Łukasz Kossakowski Prezes Zarządu Łukasz Kossakowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2kjcqz

Podziel się opinią

Share
d2kjcqz
d2kjcqz