Trwa ładowanie...
d16e068
espi

DM IDM SA - Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K (78/2012)

DM IDM SA - Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K (78/2012)

Share
d16e068
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 78 / 2012
Data sporządzenia: 2012-11-06
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Przydział podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDMSA (dalej: DM IDMSA) - informuje, iż w dniu 6 listopada 2012 r. Spółka dokonała przydziału 4.824 (słownie: cztery tysiące osiemset dwadzieścia cztery) sztuk podporządkowanych obligacji zamiennych serii 3 na akcje serii K o łącznej wartości nominalnej 4.824.000 zł (słownie: cztery miliony osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych) o emisji których Spółka informowała raportem bieżącym nr 74/2012. Wszystkie obligacje serii 3 zostały zamienione na akcje serii K.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

| | | DOM MAKLERSKI IDM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DM IDM SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 31-041 | | KRAKÓW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | MAŁY RYNEK | | 7 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 012 3970600 | | 012 3970601 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro.k@idmsa.pl | | www.idmsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6762070700 | | 351528670 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-06 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-11-06 Łukasz Jagiełło Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d16e068

Podziel się opinią

Share
d16e068
d16e068